Persberichten

Calamiteitenoefening in Heinenoordtunnel (A29)

Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid houden woensdag 29 mei van 23.00 uur tot donderdag 30 mei 05.00 uur een realistische calamiteitenoefening in de Heinenoordtunnel (A29).

In het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) moet tenminste elke vier jaar per veiligheidsregio een realistische calamiteitenoefening in een wegtunnel plaatsvinden. Dit jaar gaat het om een oefening in de Heinenoordtunnel.
Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zien een realistische oefening als mogelijkheid om medewerkers meer kennis bij te brengen en om samen met de betrokken hulpdiensten de procedures bij tunnelongevallen te oefenen en te verbeteren.

Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

Om de oefening mogelijk te maken wordt tussen ca. 23.00 uur en 05.00 uur de tunnelbuis (oefenbuis) richting Bergen op Zoom voor alle verkeer afgesloten. De tunnelbuis (verkenningsbuis voor hulpverleningsdiensten) richting Rotterdam zal niet de gehele nacht worden afgesloten. Deze zal tussen 23.00 uur en 03.00 uur afgesloten worden.

Het verkeer wordt omgeleid via de A16, A17 en A59. Het verkeer met bestemming Hoeksche Waard wordt omgeleid via de Kiltunnel (N217). De Kiltunnel in de richting van de A16 naar de A29 wordt gedurende de gehele tunnelbuisafsluiting richting Bergen op Zoom tolvrij gemaakt. De Kiltunnel in de richting van de A29 naar de A16 is alleen tolvrij voor de periode dat de tunnelbuis richting Rotterdam moet worden afgesloten voor de verkenning door de hulpdiensten. Op de overige momenten is de linkertunnelbuis richting Rotterdam open voor het verkeer.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl of contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 – 8002 (ma t/m zo 06.00–22.30 uur, gratis).

Bron: Rijkswaterstaat

Gerelateerde artikelen